FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↑
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,818
 2. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,375
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,179
 4. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,684
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,073
 6. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,747
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,025
 8. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,446
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,999
 10. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,710
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,793
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,787
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,712
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,002
 15. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,801
 16. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,532
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,762
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,284
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,178
 20. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,920
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,728
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,777
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,555
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,243
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,991
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,397
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,966
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,841
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,458
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,247
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,473
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,102
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,332
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,251
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,317
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,163
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,979
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,662
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,096
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,843
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,051
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,791
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,654
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,944
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,288
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,891
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,901
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,075
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,157
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,556
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,193
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,304
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,162
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,235
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,603
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,840
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,648
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,450
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,401
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,972
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,151
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,797
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,379
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,020
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,865
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,474
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,892
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,404
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,628
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,336
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,904
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,794
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,499
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,145
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,656
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,653
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,682
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,250
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,811
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  1,711
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,075
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  307
 83. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,883
 84. kyo-sama
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  24,041
 85. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  16,079
 86. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,835
 87. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,295
 88. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,794
 89. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,108
 90. MB
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,903
 91. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,820
 92. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,165
 93. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,536
 94. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,083
 95. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,456
 96. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,553
 97. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,718
 98. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,187
 99. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,874
 100. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,925
 101. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,105
 102. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,947
 103. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,151
 104. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,907
 105. kyo-sama
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,728
 106. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,633
 107. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,752
 108. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,831
 109. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,007
 110. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,194
 111. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,063
 112. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,653
 113. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,993

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...