FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,228
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↑
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,516
 2. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  15,958
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  10,845
 4. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,494
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,843
 6. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,590
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,822
 8. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,271
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,734
 10. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,573
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,657
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,652
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,581
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,911
 15. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,677
 16. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,433
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,638
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,141
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,089
 20. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,685
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,564
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,635
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,428
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,117
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,871
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,241
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,859
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,606
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,347
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,123
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,328
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,955
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,222
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,136
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,206
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,030
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,860
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,524
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,976
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,687
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,944
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,679
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,558
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,823
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,170
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,754
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,731
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,962
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,039
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,444
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,997
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,050
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,976
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,036
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,303
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,595
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,317
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,202
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,208
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,799
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  3,995
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,637
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,171
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  5,815
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,705
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,244
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,724
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,144
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,377
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,999
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,464
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,079
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,825
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,481
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,418
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  366
 77. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,210
 78. kyo-sama
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  23,879
 79. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  16,023
 80. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,775
 81. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,264
 82. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,742
 83. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,070
 84. MB
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,820
 85. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,788
 86. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,135
 87. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,508
 88. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,055
 89. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,430
 90. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,525
 91. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,688
 92. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,166
 93. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,847
 94. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,886
 95. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,074
 96. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,908
 97. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,086
 98. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,875
 99. kyo-sama
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,693
 100. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,599
 101. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,703
 102. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,739
 103. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,975
 104. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,165
 105. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,035
 106. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,622
 107. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,963

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...