FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,228
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↑
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,073
 2. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  15,474
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  10,539
 4. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,346
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,613
 6. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,387
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,602
 8. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,050
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,435
 10. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,398
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,498
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,495
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,441
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,781
 15. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,507
 16. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,322
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,482
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  3,937
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,994
 20. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,517
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,306
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,477
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,232
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  5,949
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,724
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,059
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,727
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,304
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,228
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,962
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,148
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,783
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,069
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,969
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,062
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,850
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,716
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,351
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,826
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,538
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,807
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,527
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,450
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,647
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,007
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,580
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,525
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,797
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,841
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,247
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,705
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,664
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,745
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,723
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  12,920
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,254
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,882
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  7,888
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  7,939
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,517
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  3,756
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,320
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,805
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  5,384
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,995
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,322
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,454
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,999
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,326
 70. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  41,659
 71. kyo-sama
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  23,786
 72. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  15,953
 73. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,718
 74. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,223
 75. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,680
 76. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,036
 77. MB
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,732
 78. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,763
 79. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,102
 80. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,480
 81. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,024
 82. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,399
 83. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,494
 84. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,655
 85. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,136
 86. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,816
 87. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,849
 88. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,043
 89. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,869
 90. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,015
 91. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,841
 92. kyo-sama
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,658
 93. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,548
 94. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,668
 95. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,629
 96. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,947
 97. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,137
 98. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,001
 99. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,595
 100. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,934

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...