FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,228
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,021
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,331
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,392
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,908
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,321
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,896
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,309
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,102
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,687
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,201
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,676
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  5,785
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,119
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,610
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  3,968
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,775
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,175
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,170
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,266
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,558
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,263
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,005
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,949
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,009
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,968
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,421
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,011
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,936
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,702
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,730
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,144
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,796
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,542
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,654
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,921
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,663
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,955
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,506
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,833
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,007
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,185
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,118
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,203
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,930
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,303
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,328
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,101
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,563
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,839
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,223
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,852
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,097
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,405
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,616
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,073
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,538
 57. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,659
 58. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,418
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,115
 60. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,654
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,621
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,475
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,888
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,559
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  10,797
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,623
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,638
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,693
 69. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,548
 70. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,246
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,789
 72. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,559
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,818
 74. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,471
 75. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  15,897
 76. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,123
 77. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  45
  Đọc:
  14,297
 78. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,375
 79. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  5,937
 80. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,317
 81. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,005
 82. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,496
 83. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,620
 84. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,043
 85. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,487
 86. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,275
 87. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,471
 88. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,791
 89. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,622
 90. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  2,871
 91. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  1,936
 92. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  2,793
 93. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,318
 94. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  2,625
 95. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  2,995
 96. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  4,530
 97. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  3,595
 98. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,549
 99. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,204
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  2,978
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,728
 102. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  2,915
 103. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  15,734
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  14,901
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,649
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  10,695

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...