FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  237
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,060
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  1,704
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,802
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,102
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,613
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,650
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,651
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,143
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,497
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,787
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,903
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,335
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,626
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,400
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,890
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,472
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,865
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,019
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,376
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,795
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,149
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,971
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,400
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,445
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,646
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,839
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,601
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,234
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,162
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,304
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,192
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,553
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,154
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,074
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,898
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,890
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,287
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,943
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,652
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,791
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,050
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,842
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,095
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,660
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,979
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,162
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,315
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,249
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,331
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,101
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,472
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,457
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,247
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,839
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,964
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,396
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,988
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,240
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,555
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,776
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,177
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,726
 64. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,919
 65. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,531
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,283
 67. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,801
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,762
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,818
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,000
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,712
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,179
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,785
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,792
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,999
 76. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,708
 77. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,446
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,023
 79. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,747
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,072
 81. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,684
 82. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,367
 83. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,880
 84. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  45
  Đọc:
  14,575
 85. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,787
 86. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  6,334
 87. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,574
 88. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,189
 89. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,711
 90. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,843
 91. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,359
 92. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,714
 93. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,624
 94. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,794
 95. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,039
 96. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,867
 97. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,088
 98. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,077
 99. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,092
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,574
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  2,846
 102. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,271
 103. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  5,179
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,018
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,778
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,382
 107. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,292
 108. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,847
 109. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,186
 110. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,031
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,282
 112. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,879
 113. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,029

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...