FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,075
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  1,711
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,811
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,246
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,679
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,653
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,656
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,145
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,499
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,793
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,904
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,336
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,628
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,404
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,892
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,474
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,865
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,020
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,379
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,796
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,151
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,972
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,401
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,449
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,647
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,840
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,603
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,235
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,162
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,304
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,193
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,556
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,157
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,075
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,901
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,891
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,287
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,944
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,653
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,791
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,051
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,842
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,096
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,662
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,979
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,163
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,317
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,251
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,332
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,102
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,473
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,458
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,247
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,841
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,966
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,397
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,991
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,243
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,555
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,777
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,177
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,728
 64. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,920
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,284
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,762
 67. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,532
 68. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,801
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,002
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,712
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,787
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,793
 73. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,710
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,999
 75. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,446
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,025
 77. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,747
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,073
 79. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,684
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,179
 81. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,374
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,818
 83. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,883
 84. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  6,339
 85. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,791
 86. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,577
 87. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,190
 88. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,846
 89. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,712
 90. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,361
 91. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,716
 92. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,627
 93. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,797
 94. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,043
 95. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,869
 96. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,090
 97. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,078
 98. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,095
 99. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,576
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  2,846
 101. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,273
 102. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  5,183
 103. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,023
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,780
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,382
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,292
 107. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,848
 108. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,188
 109. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,033
 110. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,287
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,883
 112. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,032
 113. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  17,552

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...