FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,228
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  327
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,410
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,476
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,823
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,078
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,463
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,998
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,376
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,143
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,724
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,244
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,705
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  5,815
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,171
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,637
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  3,995
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,799
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,208
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,202
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,317
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,595
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,302
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,036
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,976
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,050
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,997
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,444
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,039
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,962
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,731
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,754
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,170
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,823
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,558
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,679
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,944
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,687
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,976
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,524
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,860
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,030
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,206
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,136
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,222
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,955
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,328
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,347
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,123
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,606
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,859
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,241
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,871
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,117
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,428
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,635
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,089
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,564
 58. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,685
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,141
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,638
 61. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,433
 62. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,677
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,911
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,581
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,652
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,657
 67. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,573
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,734
 69. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,271
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,822
 71. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,590
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,843
 73. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,494
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  10,845
 75. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  15,958
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,516
 77. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,210
 78. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  5,988
 79. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,426
 80. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,353
 81. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,025
 82. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,654
 83. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,532
 84. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,089
 85. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,516
 86. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,323
 87. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,516
 88. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,827
 89. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,663
 90. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  2,905
 91. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  1,957
 92. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  2,837
 93. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,354
 94. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  2,657
 95. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,035
 96. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  4,625
 97. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  3,662
 98. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,589
 99. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,232
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,024
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,758
 102. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  2,955
 103. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  15,782
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  14,955
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,688
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  10,748
 107. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  17,117

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...