FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời ↓ Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,882
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,999
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,179
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,840
 5. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,368
 6. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,919
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,818
 8. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,747
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,601
 10. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,801
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,555
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,284
 13. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,708
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,024
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,149
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,446
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  1,708
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,020
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,240
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,727
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,332
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,776
 23. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,531
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,712
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,786
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,143
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,497
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,788
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,336
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,865
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,400
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,647
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,234
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,193
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,555
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,891
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,287
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,943
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,652
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,979
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,101
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,396
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,990
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,762
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,793
 46. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,446
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,072
 48. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,684
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  259
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,067
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,804
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,147
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,634
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,651
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,651
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,903
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,627
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,401
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,891
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,473
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,377
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,796
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,972
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,840
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,162
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,304
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,154
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,074
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,899
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,791
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,050
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,842
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,095
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,660
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,162
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,315
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,250
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,473
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,457
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,247
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,964
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,177
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,001
 84. Mr.Yama
  Trả lời:
  209
  Đọc:
  31,275
 85. Mr.Yama
  Trả lời:
  185
  Đọc:
  34,399
 86. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  183
  Đọc:
  27,535
 87. Smile シ
  Trả lời:
  169
  Đọc:
  32,051
 88. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  168
  Đọc:
  29,680
 89. Smile シ
  Trả lời:
  156
  Đọc:
  32,083
 90. Sin-chan
  Trả lời:
  155
  Đọc:
  31,680
 91. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  151
  Đọc:
  24,192
 92. Mr.Yama
  Trả lời:
  140
  Đọc:
  24,143
 93. Yao
  Trả lời:
  133
  Đọc:
  27,720
 94. Agent 47
  Trả lời:
  129
  Đọc:
  21,570
 95. Smile シ
  Trả lời:
  127
  Đọc:
  28,983
 96. The End
  Trả lời:
  121
  Đọc:
  24,734
 97. Yao
  Trả lời:
  119
  Đọc:
  20,484
 98. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  118
  Đọc:
  22,483
 99. vuvu2011
  Trả lời:
  109
  Đọc:
  19,270
 100. Mr.Yama
  Trả lời:
  108
  Đọc:
  20,512
 101. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  103
  Đọc:
  19,222
 102. Mr.Yama
  Trả lời:
  103
  Đọc:
  18,295
 103. Smile シ
  Trả lời:
  103
  Đọc:
  21,336
 104. fairytailvp
  Trả lời:
  102
  Đọc:
  18,821
 105. Mr. Huy
  Trả lời:
  100
  Đọc:
  21,268
 106. Hatalanio
  Trả lời:
  97
  Đọc:
  18,131
 107. Mr.Yama
  Trả lời:
  95
  Đọc:
  21,011
 108. Mr.Yama
  Trả lời:
  94
  Đọc:
  17,483
 109. namthiennhan
  Trả lời:
  94
  Đọc:
  21,533
 110. Sát Quỷ
  Trả lời:
  90
  Đọc:
  20,711
 111. Vũ Minh
  Trả lời:
  89
  Đọc:
  19,262
 112. Mr. Huy
  Trả lời:
  89
  Đọc:
  23,616
 113. namthiennhan
  Trả lời:
  87
  Đọc:
  18,756

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...