alexandervn's Recent Activity

  1. alexandervn đã trả lời vào chủ đề One Piece Chapter 901 - Dù Có Chết, Cũng Không Được Chết!!!.

    Trong đám tứ hoàng thì râu trắng, râu đen và tóc đỏ là đầu óc bình thường. Kaidou và Bigmom đầu óc bất bình thường. Vì Luffy đầu óc bình...

    14/4/18