Monkey D Bitch's Recent Activity

  1. Monkey D Bitch đã trả lời vào chủ đề [Spoiler] One Piece Chapter 921.

    Thím kaidou dự là người cá lai với người khổng lồ lại ăn trái ác quỷ hệ zoan cho nên được xem là 1 vật là ko sai .

    18/10/18 lúc 10:53