Monkey D Bitch's Recent Activity

  1. Monkey D Bitch đã trả lời vào chủ đề One Piece Chapter 949 - Xác Ướp.

    Ở đâu có chopper là ở đó lù chỉ có nằm lết . Thánh chopper y như konan . Thánh đi tới đâu là main nằm đến đấy

    19/7/19 lúc 16:12