gcwg's Recent Activity

  1. gcwg đã thích bài viết của thanh93tbt trong chủ đề [Spoiler] One Piece Chapter 1034.

    - Tên của chương này là: Sanji VS. Queen. - Cái cô geisha mà được cho là bị Sanji đánh mấy chương trước tên là O-Some. Cổ giờ đang chạy đi...

    30/11/21 lúc 21:33