linepren102's Recent Activity

  1. linepren102 đã trả lời vào chủ đề Giả thuyết: BĂNG HẢI TẶC CỦA BEGE & LIÊN MINH GERMA - BEGE.

    Bạn phân tích có cở sở và cũng rất hợp lí. quả thực với một tứ hoàng thì để nửa team luff có thể làm nên truyện cần có thêm liên minh,...

    10/1/17 lúc 20:13