VIZARD KNIGHT's Recent Activity

 1. VIZARD KNIGHT đã trả lời vào chủ đề Bảng xếp hạng Manga (TOC) - Tiếp tục cập nhật.

  Weekly Shounen Jump #24 (13/05/2019): [IMG] Samurai 8 Hachimaruden (Trang bìa + Trang màu đầu) 1. One Piece 2. Yakusoku no Neverland 3....

  15/5/19 lúc 08:00
 2. VIZARD KNIGHT đã đăng chủ đề mới.

  Fairy Tail 100 Years Quest Chapter 25 - Fairy Nail

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]

  Diễn đàn: FAIRY TAIL

  14/5/19 lúc 22:19
 3. VIZARD KNIGHT đã đăng chủ đề mới.

  EDENS ZERO Chapter 044 - Cung Điện Tri Thức

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]

  Diễn đàn: EDENS ZERO

  14/5/19 lúc 22:06
 4. VIZARD KNIGHT đã trả lời vào chủ đề [Spoiler] EDENS ZERO Chapter 44.

  [IMG]

  14/5/19 lúc 21:29
 5. VIZARD KNIGHT đã đăng chủ đề mới.

  [Spoiler] EDENS ZERO Chapter 44

  [IMG]

  Diễn đàn: Thảo Luận Edens Zero

  14/5/19 lúc 12:30