Hiện / Ẩn mờ chữ ký cho xenforo

làm mờ chữ ký bài viết để nổi bật nội dung bài viết

 1. MB
  Tương Thích Với Xenforo:
  • 1.2
  demo: chap.vn
  [​IMG]

  hướng dẫn:
  - vào templates message.css tìm .message .signature
  - thay bằng
  Mã:
      .message .signature...
  You do not have permission to view the full content of this resource.