Thêm nút button cho Like, Reply, Edit, Report...

sửa lại phần like, reply nhìn cho nổi bật

 1. MB
  Tương Thích Với Xenforo:
  • 1.2
  Demo:
  [​IMG]

  Hướng dẫn:
  - mở template message.css tìm:
  Mã:
  .message .messageMeta .control
          {
            @property...
  You do not have permission to view the full content of this resource.