Tips and Guides

Các mẹo và hướng dẫn về Xenforo để giúp bạn tùy chỉnh diễn đàn theo ý muốn.

Đánh Giá Cao

 1. Resource Manager 1.1 - Permissions MB
  Mẹo nhỏ để cấp quyền cho thành viên bình thường và cao cấp.
 2. Thêm nút button cho Like, Reply, Edit, Report... MB
  sửa lại phần like, reply nhìn cho nổi bật
 3. Hiện / Ẩn mờ chữ ký cho xenforo MB
  làm mờ chữ ký bài viết để nổi bật nội dung bài viết
 1. MB

  Resource Manager 1.1 - Permissions

  Mẹo nhỏ để cấp quyền cho thành viên bình thường và cao cấp.
  5/5, 1 phiếu
  Updated:
  22/10/13
 2. MB

  Thêm nút button cho Like, Reply, Edit, Report...

  sửa lại phần like, reply nhìn cho nổi bật
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  19/10/13
 3. MB

  Hiện / Ẩn mờ chữ ký cho xenforo

  làm mờ chữ ký bài viết để nổi bật nội dung bài viết
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  19/10/13