[Bảng Xếp Hạng] Những Pháp Sư Mạnh Nhất Fairy Tail

Thảo luận trong 'Thảo Luận Hội Pháp Sư' bắt đầu bởi Anh Hàng Xóm, 21/9/12.

Loading...
 1. Anh Hàng Xóm

  Anh Hàng Xóm -‘๑’- Devil is God-‘๑’ CTV

  Bài viết:
  6,685
  Được Like:
  84
  Thành tích:
  48
  Pháp sư cấp S++


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Acnologia [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 400+[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Xuất thân:không thuộc hội nào, Dragon Slayer(trước kia), Dragon(hiện tại)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Dragon Slayer Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Black Dragon, The Black Dragon in the Book of Apocalypse,
  The Dragon King
  [/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Zeref [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 400+[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:không thuộc hội nào[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Black Arts, Death Magic, Living Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Black Wizard, The Killing Mage[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  Pháp sư cấp S+

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Mavis Vermilion[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail(hội trưởng đầu tiên)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Fairy Glitter Fairy Sphere[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Fairy Tactician
  [/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Hades[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail(hội trưởng thứ 2), Grimoire Heart(hội trưởng)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Amaterasu, Chain Magic, Bullet Magic, Requip, Demons Eye, Grimoire Law, Living Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Purehito(tên th?t)[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Makarov Dreyar[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 95[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail(hội trưởng thứ 3 và 6 của Fairy Tail)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Fairy Law, Fire Magic, Ice Magic, Light Magic, Maximum Defense Seal, Requip, Titan, Wind Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Gildarts Clive[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 52[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Crash, Disassembly Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Ace of Fairy Tail[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Bluenote Stinger[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Grimoire Heart[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Gravity Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Laxus Dreyar[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 30[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Lightning Magic, Lightning Dragon Slayer Magic, Dragon Force, Thought Projection, Organic Link Magic , Fairy Law[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Jose Porla[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Phantom Lord(hội trưởng)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Darkness Magic, Thought Projection[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Jura Neekis[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 34[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Lamia Scale[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Earth Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Iron Rock Jura, The Ace of Lamia Scale[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Jellal Fernandes[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 26[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Hội đồng pháp thuật(cựu thành viên), Crime Sorcière[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Heavenly Body Magic, Darkness Magic, Fire Magic, Abyss Break, Bind Snake, Self-Destruction Spell, Thought Projection, Telepathy, Telekinesis, Magic Staves, Sleep Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Siegrain[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Zero[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Oración Seis, Zentopia Church[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Archive, Darkness Magic, Organic Link Magic, Requip, Self-Destruction Spell, Six Prayers, Telepathy[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Brain[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Ur [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết [/td] [/tr] [tr] [td]Hội:không thuộc hội nào[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Ice-Make[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: UI[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]  --- Update ---

  Xin comment post tiếp [​IMG]

  --- Update ---
  Pháp sư cấp S

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Erza Scarlet [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 26[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Requip, Sword Magic, Telekinesis, Lightning Magic (whilst using Lightning Empress Armor) , Fire Magic (whilst using Flame Empress Armor), Water Magic (whilst using Sea Empress Armor)[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Titania, Dancing Demon[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Mirajane Strauss[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 26[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Darkness Magic, Lightning Magic, Sleep Magic, Take Over, Transformation, Water Magic [/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Demon[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Natsu Dragneel [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Fire Dragon Slayer Magic, Dragon Force, Lightning Flame Dragon Mode, Transformation, Ushi no Koku Mairi[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Salamander[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Gajeel Redfox[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Phantom Lord(trước kia),Raven Tail(gián điệp 2 mang),Fairy Tail(hiện tại)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Iron Dragon Slayer Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Black Steel[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Mystogan(tên th?t Jellal)[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail(trước kia), Vua Edolas(hiện tại)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Air Magic, Anima, Ground Shattering Wave, Magic Staves, Sleep Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Mystogan(? EarthLand)[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Azuma [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Grimoire Heart[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Great Tree Arc[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Gray Fullbuster[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 25[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Ice-Make (Static) , Ice Magic, Unison Raid[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Ice Boy[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Lyon Vastia[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 26[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Lamia Scale[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Ice-Make (Dynamic), (Static) Ice Magic , Moon Drip[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Reitei [/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Ultear Milkovich[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Thành viên hội đồng pháp thuật(trước kia), Grimmoire Heart(trước kia), Crime Sorcière(hiện tại)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Arc of Time, Possession Magic, Ice-Make, Transformation, Telekinesis, Thought Projection[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Time Mage Zalty[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Kagura Mikazuchi[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Mermaid Heel[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Gravity Change[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table] 

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Rogue Cheney[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Saber Tooth[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Shadow Dragon Slayer Magic, Dragon Force, Unison Raid[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Shadow Dragon [/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Sting Eucliffe[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Saber Tooth[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: White Dragon Slayer Magic, Dragon Force, Unison Raid[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The White Dragon[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

   [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Minerva[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Saber Tooth[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Rufus Lohr[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Saber Tooth[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Memory-Make[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Minstrel Who Sings to the Red Moon[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Orga Nanagear[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Saber Tooth[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Lightning Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Zancrow [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Grimoire Heart[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Flame God Slayer Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Midnight[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Oración Seis,Reborn Oración Seis, [/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Reflector, Darkness Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Brain II[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Cobra [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Oración Seis,Reborn Oración Seis, [/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Poison Dragon Slayer Magic, Dragon Force, Sound Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Byro Cracy[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Zentopia Church[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Nullifying Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Roubaul[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Cait Shelter(hội trưởng)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Illusion Magic, Nirvana[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Hoteye [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Oración Seis(trước kia), Không thuộc hội nào(hiện tại)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Earth Magic Heaven's Eye[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table] 
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Ivan Dreyar[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail(trước kia), Raven Tail(hội trưởng)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Shikigami Magic, Illusion Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Alexei[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Yajima[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail(trước kia), thành viên hội đồng pháp thuật(trước kia), chủ nhà hàng kiêm đầu bếp tại nhà hàng 8-Island[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Flattening Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Goldmine[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội: Quatro Cerberus(hội trưởng)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Bob[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Blue Pegasus(hội trưởng)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Phasing Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Ooba Babasaama[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Lamia Scale(hội trưởng)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Jiemma[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Saber Tooth[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table] 
   


  --- Update ---

  Pháp sư cấp S-


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Ichiya Vandalay Kotobuki[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 36[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Blue Pegasus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Perfume Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Bacchus[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội: Quatro Cerberus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Palm Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Drunk Falcon, Bacchus of the Drunk-Chop Hanging Palm[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Imitatia [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Reborn Oración Seis[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Transformation[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Michelle Lobster[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Freed Justine[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 27[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Dark Écriture Darkness Magic (chỉ trong Anime) Jutsu Shiki[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Dark[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Rustyrose [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Grimoire Heart[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Arc of Embodiment[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Rusty [/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Juvia Lockser[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 24[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Phantom Lord(trước kia), Fairy Tail(hiện tại)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Water Magic, Unison Raid[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Rain Woman[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table] 

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Meredy [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Grimoire Heart(trước kia), Crime Sorcière(hiện tại)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật:
  Maguilty Sense[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


   [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Elfman Strauss[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 25[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Take Over[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Beast Arm Elfman[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table] 

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Cana Alberona[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 25[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Card Magic, Fairy Glitter[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Racer [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Oración Seis,Reborn Oración Seis, [/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Slowing Magic, Vehicle Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Angel [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Oración Seis,Reborn Oración Seis, [/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Celestial Spirit Magic, Angel Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Ikaruga [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Hội: Death's Head Caucus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Sword Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  --- Update ---

  Pháp sư cấp A+

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Chelia Blendy[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Lamia Scale[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Sky God Slayer Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Wendy Marvell[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 19[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Cait Shelter(trước kia), Fairy Tail(hiện tại)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Sky Dragon Slayer Magic, Unison Raid[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Sky Maiden[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Lucy Heartfilia[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 25[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Celestial Spirit Magic, Unison Raid, Uranometria, Ushi no Koku Mairi, [/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Princess, Blondie[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Erigor[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Eisenwald Guild (trước kia), Reborn Oración Seis [/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Wind Magic, Storm Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Shinigami , Grim Reaper [/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Klodoa [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Oración Seis,Reborn Oración Seis, [/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Darkness Magic, Lightning Magic, Slot Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Jackpot[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Guttman Kubrick[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Zentopia Church[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Rapture Magic, Telepathy[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Guttman the Cleaner[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Bickslow[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 29[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Seith Magic: Human Possession, Figure Eyes[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Sugarboy [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Zentopia Church[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Dog Whistle Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Mary Hughes[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Zentopia Church[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Command Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Zoldeo [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Grimoire Heart[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Human Subordination, Celestial Spirit Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Yukino Aguria[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Saber Tooth(trước kia), [/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Celestial Spirit Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Fukuro [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Deaths Head Caucus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Jet Magic Absorption Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Evergreen[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 27[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Fairy Magic Stone Eyes[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Ever[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Kain Hikaru[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Grimoire Heart[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Ushi no Koku Mairi[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Mr. White Dumpling[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Vidaldus Taka[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Hội: Death's Head Caucus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Hair Magic,Guitar Magic,Transformation[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Sol[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Phantom Lord[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Earth Magic, Sand Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Great Earth Sol of the Land[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Totomaru[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Phantom Lord[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Rainbow Fire[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Great Fire Totomaru of the Conflagration[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Aria[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Phantom Lord[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Air Magic, Airspace[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: The Great Sky Aria of the Heavens[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Yomazu [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Grimoire Heart[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Orient Solid Script, Sword Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  Loading...

  Bình luận bằng Facebook

  Chỉnh sửa cuối: 2/6/13
  Nguyễn Trung Thông thích bài này.
 2. Anh Hàng Xóm

  Anh Hàng Xóm -‘๑’- Devil is God-‘๑’ CTV

  Bài viết:
  6,685
  Được Like:
  84
  Thành tích:
  48
  Pháp sư cấp A

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Lisanna Strauss[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 24[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Take Over[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Levy McGarden[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 24[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Solid Script[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Alzack Connell[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 25[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Guns Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Bisca Connell[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 25[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Guns Magic, Requip: The Gunner[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Max Alors[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 24[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Sand Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Chưa rõ[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Kỵ lang binh đoàn(thủ lĩnh)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Kamika[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Kỵ lang binh đoàn[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Paper magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Cosmos[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Kỵ lang binh đoàn[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Plant magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Uosuke[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Kỵ lang binh đoàn[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật:Terrain Effect Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Chưa rõ[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Kỵ lang binh đoàn[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật:Acid Magic [/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Boze[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Phantom Lord[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Sound Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Sue[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Phantom Lord[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Mirror Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Sherry Blendy[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 24[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Lamia Scale[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Doll Play Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Obra[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Raven Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Flare Corona[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Raven Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Hair Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Nullpuding [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:RavenTail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Needle Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Kurohebi [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Raven Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Mimic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Doranbolt [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Hội đồng pháp thuật[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Memory Control, Teleportation Magic [/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Mest Gryder [/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Shô [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:không thuộc hội nào[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Card Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Hibiki Lates[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 27[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Blue Pegasus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Archive, Telepathy[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Hundred Night[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Eve Tearm[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 23[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Blue Pegasus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Snow Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Holy Night[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Ren Akatsuki[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 27[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Blue Pegasus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Air Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Silent Night[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Karen Lilica[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Blue Pegasus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Celestial Spirit Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Arania Web[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Mermaid Heel[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Web Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Kawazu [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Grimoire Heart[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Egg Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Risley Law[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Mermaid Heel[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Gravity Change[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Millianna[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Mermaid Heel[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Nekousoku Tube[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Wally Buchanan[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:không thuộc hội nào[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Polygon Magic, Guns Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Simon [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:không thuộc hội nào[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Darkness Magic, Telepathy[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Dan Straight[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Zentopia Church[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: sử dụng vũ khí phép thuật: Ricochet, Habaraki[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Coco [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Zentopia Church[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Athletic Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Layla Heartfilia[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:29[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Celestial Spirit Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Velveno [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:không thuộc hội nào[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Transformation, Magical Drain[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Hunter Velveno[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Sugarboy(Edolas)[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Edolas[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Rosa Espada[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Byro(Edolas)[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Edolas[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Magic Vials[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Hughes(Edolas)[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Edolas[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Magic Wand: Command Tact[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  --- Update ---

  [/COLOR]Pháp sư cấp A-

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Macao Conbolt[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 43[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail(hội trưởng thứ 4)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Purple Flare, Transformation[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Wakaba Mine[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 43[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Smoke Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Jet[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 25[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: High Speed[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Reedus Jonah[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 34[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Pict Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Yuka Suzuki[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Lamia Scale[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Wave[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Toby Horhorta[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Lamia Scale[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Moon Drip[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Laki Olietta[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 25[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Wood-Make[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:War Cry[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Quatro Cerberus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Tear Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Rocker[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội: Quatro Cerberus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Drill 'n Rock[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Yaeger[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Quatro Cerberus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Plant Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Jenny Realight[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Blue Pegasus[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Transformation[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Beth Vanderwood[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Mermaid Heel[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Plant Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Vanish Brothers 1[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội: Southern Wolves[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Vanish Brothers 2[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội: Southern Wolves[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Bora [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Titan Nose Guild(trước kia), Hiện tại không thuộc hội nào[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Charm, Fire Magic, Sleep Magic, Telekinesis[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: Bora of Prominence[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Kageyama [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Eisenwald Guild[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Shadow Magic, Dispelling Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  --- Update ---

  Pháp sư cấp B

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Droy[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 25[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Plant Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Warren Rocko[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 30[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Telepathy[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Romeo Conbolt[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 13[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Rainbow Fire[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Rob[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: đã chết[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Fire Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Katja [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Zentopia Church[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Celestial Spirit Magic(hiện tại đã mất)[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Rayule [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Eisenwald Guild[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Urumi[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  --- Update ---

  Pháp sư cấp C

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Nab Lasaro[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 27[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Seith Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Vijeeter Ecor[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: 23[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Fairy Tail[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Dancer[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Eisenwald Goblin [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Eisenwald Guild[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Sand Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Eisenwald Chicken[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Eisenwald Guild[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Fire Magic[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Fortune Teller[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Eisenwald Guild[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Fortune Telling[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Karacka [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Eisenwald Guild[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Earth Phasing[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Byard [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Eisenwald Guild[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: Light Magic, Telekinesis[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]


  Nhóm nhân vật chưa xác định

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Arcadios [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Đội trưởng đội cận vệ Hoàng Gia[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Guran Doma[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Hội đồng pháp thuật(Chủ tịch)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Org [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Hội đồng pháp thuật(Người xếp thứ 2)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Michello[/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Hội đồng pháp thuật(Người xếp thứ 3)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Belno [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Hội đồng pháp thuật(Thành viên)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Leiji [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Hội đồng pháp thuật(cựu thành viên)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]

  [table="width: 500, align: center"] [tr] [td][​IMG][/td] [/tr] [tr] [td]Tên:Lahar [/td] [/tr] [tr] [td]Tuổi: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Trạng thái: còn sống[/td] [/tr] [tr] [td]Hội:Hội đồng pháp thuật(Đội trưởng đội thi hành án)[/td] [/tr] [tr] [td]Phép thuật: chưa xác định[/td] [/tr] [tr] [td]Biệt danh hoặc tên gọi khác: không có[/td] [/tr] [tr][td][HR][/HR][/td][/tr] [/table]
  Chỉnh sửa cuối: 2/6/13
 3. o0tentou0o

  o0tentou0o New Member

  Bài viết:
  27
  Được Like:
  0
  Thành tích:
  0
  có 1 số pháp sư trong list này đã chết

  mình nghĩ là k nên tính cả những ng` ở Edolas trừ Mistgun vì vốn dĩ họ k hề có phép thuật

  còn Zancrow, Gray, Leon nên xếp vào hàng pháp sư cấp S vì mấy tên này cũng ngang ngửa Natsu, nếu Natsu đã xếp cấp S thì k có lý do gì 3 ng` này k đc xếp tương đương cả
  mà Zancrow còn là pháp sư cấp S của Gimoire heart mà bạn :cuoinherang:
 4. Anh Hàng Xóm

  Anh Hàng Xóm -‘๑’- Devil is God-‘๑’ CTV

  Bài viết:
  6,685
  Được Like:
  84
  Thành tích:
  48
  Thực ra Gray=Leon còn Natsu vốn vẫn nhỉnh hơn hai người này một chút, còn mấy người ở edolas thì mình tính đến thời điểm họ chưa bị mất magic
  Còn Zancrow có thể mình phân loại sai, mình sẽ chờ ý kiến của mọi người và xếp lại
  Thanks ý kiến của bạn
 5. botbet12

  botbet12 New Member

  Bài viết:
  493
  Được Like:
  1
  Thành tích:
  0
  sao khoảng cách giữa gray và natsu xa thê:caigi:
 6. Anh Hàng Xóm

  Anh Hàng Xóm -‘๑’- Devil is God-‘๑’ CTV

  Bài viết:
  6,685
  Được Like:
  84
  Thành tích:
  48
  Mình nghĩ S và S- cũng không hơn nhau bao nhiêu, mà thực tế mình thấy Natsu mạnh hơn Gray một chút mà [​IMG]
  p/s: nếu các bạn khác đồng ý là Gray=Natsu thì mình sẽ chuyển Gray lên trên nha
 7. vp.immortal

  vp.immortal Member

  Bài viết:
  169
  Được Like:
  1
  Thành tích:
  18
  sao không xếp mấy con rồng vào nhể :mimcuoi:) rồng cũng có phép thuật mà :mimcuoi:)
 8. Anh Hàng Xóm

  Anh Hàng Xóm -‘๑’- Devil is God-‘๑’ CTV

  Bài viết:
  6,685
  Được Like:
  84
  Thành tích:
  48
  Nhưng trong Naruto hay Bleach cũng đâu có xếp linh thú vào hả bạn :hi:)
 9. vp.immortal

  vp.immortal Member

  Bài viết:
  169
  Được Like:
  1
  Thành tích:
  18
  Ờ không xếp linh thú vào =))
 10. Frozenn

  Frozenn Live fast - Die young - Be wild - Have fun CTV

  Bài viết:
  3,395
  Được Like:
  60
  Thành tích:
  48
  Mystogan phải là cấp S+ chứ:140: