Bảng xếp hạng Manga (TOC) - Tiếp tục cập nhật

Thảo luận trong 'TẠP CHÍ TRUYỆN TRANH' bắt đầu bởi Drago Daragoth, 2/10/10.

Loading...
 1. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  Weekly Shonen Jump #35 (03/08/2020):

  [​IMG]

  Boku no Hero Academia (Trang bìa + Trang màu đầu)
  1. Dr. Stone
  2. One Piece
  act-age (Trang màu)
  3. Mashle
  Boku to Roboco
  Ao no Hako (Truyện ngắn, Trang màu)
  Chainsaw Man (Trang màu)
  Hakaishin Magu-chan
  4. Undead Unluck
  5. Jujutsu Kaisen
  Ayakashi Triangle
  6. Black Clover
  Shakunetsu no Niraikanai
  7. Agravity Boys
  8. Shinrin Ousha Moriking
  9. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
  10. Mitama Security
  11. Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
  12. Bone Collection
  13. Time Paradox Ghostwriter
  Tạm ngưng: HunterxHunter

  Weekly Shonen Jump #36/37:
  Trang bìa + Trang màu đầu: One Piece
  Tran màu: Boku no Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Shinrei Sashinshi Kono Saburou (Truyện ngắn của bộ đôi tác giả Kaiu Shirai và Demizu Posuka, 45 trang)

  [​IMG]


  Weekly Shonen Magazine #36-37 (05/08/2020):
  [​IMG]


  Weekly Shonen Sunday #36-37 (05/08/2020):

  [​IMG]

  Loading...
 2. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  Weekly Shonen Jump #36/37 (11/08/2020):

  [​IMG]

  One Piece (Trang màu đầu)
  1. Dr. Stone (Ch. 161)
  2. act-age (END)
  3. Ayakashi Triangle
  Black Clover
  Boku no Hero Academia
  4. Chainsaw Man
  Shakunetsu no Niraikanai
  Shinrei Shashinshi Kono Saburou (Truyện ngắn, Trang màu)
  Boku to Roboco
  Jujutsu Kaisen (Trang màu)
  Hakaishin Magu-chan
  5. Mashle
  6. Undead Unluck
  7. Shinrin OushaMoriking
  8. Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
  9. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
  10. Agravity Boys
  11. Bone Collection
  12. Mitama Security (END)
  13. Time Paradox Ghostwriter
  Tạm ngưng: HunterxHunter

  Weekly Shonen Jump #38:
  Trang bìa + Trang màu đầu: Burn the Witch
  (Truyện ngắn dài bốn chương từ mangaka Kubo Tite, là ngoại truyện của Bleach)
  Trang màu: Black Clover, Dr. Stone, Mashle

  Weekly Shonen Jump #39:
  Trang bìa + Trang màu đầu: Hono Mieru Shonen (Truyện mới của bộ đôi tác giả Gotou Togo và Matsuura Kento)

  Weekly Shonen Jump #40:
  Trang bìa + Trang màu đầu: Koukousei Kazoku (Truyện mới của tác giả Nakama Ryou)

  Weekly Shonen Jump #41:
  Trang bìa + Trang màu đầu: Bokura no Ketsumei (Truyện mới của tác giả Kakazu Kazu)

  [​IMG]
 3. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  Weekly Shonen Magazine #38 (19/08/2020):

  [​IMG]


  Weekly Shonen Sunday #38 (19/08/2020):

  [​IMG]
 4. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  Weekly Shonen Jump #38 (24/08/2020):

  [​IMG]

  Burn the Witch (Trang bìa + Trang màu đầu, Truyện mới)
  1. Jujutsu Kaisen
  2. One Piece
  Dr. Stone (Trang màu)
  Boku no Hero Academia
  3. Hakaishin Magu-chan
  Mashle (Trang màu)
  Shakunetsu no Niraikanai
  4. Chainsaw Man
  5. Ayakashi Triangle
  6. Shinrin Ousha Moriking
  Black Clover (Trang màu)
  Boku to Roboco
  7. Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
  8. Undead Unluck
  9. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
  10. Agravity Boys
  11. Bone Collection (END)
  12. Time Paradox Ghostwriter
  Tạm ngưng: HunterxHunter
  Weekly Shonen Jump #39:
  Trang bìa + Trang màu đầu: Hono Mieru Shonen (Truyện mới của bộ đôi tác giả Gotou Togo vaf Matsuura Kento)
  Trang màu: Burn the Witch, Yozakura-san Chi no Dai Sakusen, Undead Unluck
  Nghỉ: One Piece

  [​IMG]


  Weekly Shonen Magazine #38 (26/08/2020):

  [​IMG]


  Weekly Shonen Sunday #38 (26/08/2020):

  [​IMG]
 5. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  Weekly Shonen Jump #39 (31/08/2020):

  [​IMG]

  Honomieru Shonen (Trang bìa + Trang màu đầu, Truyện mới)
  1. Dr. Stone
  2. Boku no Hero Academia
  Burn The Witch (Trang màu)
  3. Chainsaw Man
  4. Shakunetsu no Niraikanai
  5. Jujutsu Kaisen
  Yozakura-san Chi no Dai Sakusen (Trang màu)
  6. Ayakashi Triangle
  7. Mashle
  Undead Unluck (Trang màu)
  8. Hakaishin Magu-chan
  9. Black Clover
  Boku to Roboco
  10. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
  11. Time Paradox Ghostwriter (END)
  12. Shinrin Ousha Moriking
  13. Agravity Boys
  Nghỉ: One Piece
  Tạm ngưng: HunterxHunter
  Weekly Shonen Jump #40:
  Trang bìa + Trang màu đầu: Kokosei Kazoku (Truyện mới của tác giả Ryou Nakama)
  Trang màu: Honomieru Shonen, Undead Unluck, Burn The Witch, Black Clover

  [​IMG]


  Weekly Shonen Magazine #40 (02/09/2020):

  [​IMG]


  Weekly Shonen Sunday #40 (02/09/2020):

  [​IMG]
 6. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  Weekly Shonen Jump #40 (07/09/2020):

  [​IMG]

  Kokosei Kazoku (Trang bìa + Trang màu đầu, Truyện mới)
  1. Boku no Hero Academia
  2. One Piece
  Honomieru Shonen (Trang màu)
  3. Dr. Stone
  4. Chainsaw Man
  Black Clover (Trang màu)
  5. Boku to Roboco
  Undead Unluck (Trang màu)
  6. Ayakashi Triangle
  7. Jujutsu Kaisen
  Burn the Witch (Trang màu)
  8. Mashle
  9. Shakunetsu no Niraikanai
  10. Hakaishin Magu-chan
  11. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
  12. Agravity Boys
  13. Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
  14. Shinrin Ousha Moriking
  Tạm ngưng: HunterxHunter

  Weekly Shonen Jump #41:
  Trang bìa + Trang màu đầu: Bokura no Ketsumei (Truyện mới từ tác giả Kakazu Kazu)
  Trang màu: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Shakunetsu no Niraikanai, Burn the Witch (END), Kokosei Kazoku

  [​IMG]


  Weekly Shonen Magazine #41 (09/09/2020):
  [​IMG]


  Weekly Shonen Sunday #41 (09/09/2020):
  [​IMG]
 7. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  [​IMG]

  [​IMG]
 8. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  Weekly Shonen Jumpe #42 (19/09/2020):

  [​IMG]

  Chainsaw Man (Trang bìa + Trang màu đầu)
  1. Boku no Hero Academia
  2. Jujutsu Kaisen
  Bokura no Ketsumei (Trang màu)
  3. Undead Unluck
  Honomieru Shonen
  Red Hood (Trang màu, Truyện ngắn)
  4. Black Clover
  Dr. Stone (Trang màu)
  Kokosei Kazoku
  5. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
  6. Boku to Roboco
  7. Mashle
  8. Ayakashi Triangle
  9. Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
  10. Shakunetsu no Niraikanai
  11. Hakaishin Magu-chan
  12. Agravity Boys
  13. Shinrin Ousha Moriking
  Nghỉ: One Piece
  Tạm ngưng: HunterxHunter

  Weekly Shonen Jump #43:
  Trang bìa + Trang màu đầu: Jujutsu Kaisen
  Trang màu: Mashle, Ayakashi Triangle, Blade Kid (Truyện ngắn hạng nhì giải Golden Future Cup)
  Nghỉ: Black Clover

  [​IMG]
 9. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  Weekly Shounen Jump #43 (28/09/2020):

  [​IMG]

  Jujutsu Kaisen (Trang bìa, Trang màu đầu)
  1. One Piece
  2. Boku Hero Academia
  Mashle (Trang màu)
  Kokosei Kazoku
  3. Dr. Stone
  Honomieru Shonen
  4. Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
  Blade Kid (Trang màu, Truyện ngắn)
  5. Boku to Roboco
  Ayakashi Triangle (Trang màu)
  Bokura no Ketsumei
  6. Chainsaw Man
  7. Shakunetsu no Niraikanai
  8. Undead Unluck
  9. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
  10. Hakaishin Magu-chan
  11. Shinrin Ousha Moriking
  12. Agravity Boys
  Nghỉ: Black Clover
  Tạm ngưng: HunterxHunter

  Weekly Shounen Jump #44:
  Trang bìa, Trang màu đầu: Undead Unluck
  Trang màu: Black Clover, Truyện ngắn về Rengoku của Kimetsu no Yaiba, Ngoại truyện của Yakusoku no Neverland

  [​IMG]
 10. VIZARD KNIGHT

  VIZARD KNIGHT Thợ Lùng Xèng Thành viên BQT Quản Lý Forum

  Bài viết:
  2,512
  Được Like:
  3,879
  Thành tích:
  113
  Weekly Shonen Jump #44 (05/10/2020):

  [​IMG]

  Undead Unluck (Trang bìa, Trang màu đầu)
  1. Boku no Hero Academia
  2. Jujutsu Kaisen
  Kimetsu no Yaiba Rengoku (Truyện ngắn đặc biệt)
  3. Dr. Stone
  Black Clover (Trang màu)
  Honomieru Shonen
  4. Chainsaw Man
  Bokura no Ketsumei
  5. Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
  Kokosei Kazoku
  6. Mashle
  Yakusoku no Neverland (Trang màu, Ngoại truyện đặc biệt)
  7. Boku to Roboco
  8. Shakunetsu no Niraikanai
  9. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
  10. Shinrin Ousha Moriking
  11. Ayakashi Triangle
  12. Agravity Boys
  13-Magu-chan: God of Destruction (Ch. 14)
  Nghỉ: One Piece
  Tạm ngưng: HunterxHunter

  Weekly Shonen Jump #46:
  Trang bìa, Trang màu đầu: Mashle
  Trang màu: Dr. Stone, Yozakura-san Chi no Dai Sakusen, Kimetsu no Yaiba Gaiden: Rengoku Kyojuro

  [​IMG]


  Weekly Shonen Sunday #45 (07/10/2020):

  [​IMG]