FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,891
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  857
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,231
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  1,855
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,922
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,180
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,142
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,765
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,754
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,209
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,552
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,837
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,966
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,383
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,662
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,455
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,923
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,511
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,893
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,054
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,407
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,830
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,177
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,000
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,436
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,482
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,692
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,882
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,653
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,264
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,189
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,352
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,224
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,578
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,176
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,095
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,921
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,912
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,304
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,964
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,677
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,808
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,073
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,868
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,116
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,684
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,997
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,187
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,336
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,268
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,355
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,131
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,488
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,480
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,269
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,884
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,986
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,415
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,010
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,268
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,581
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,799
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,193
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,748
 65. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,966
 66. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,547
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,301
 68. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,820
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,778
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,867
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,016
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,737
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,222
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,807
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,817
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  12,038
 77. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,735
 78. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,485
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,054
 80. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,777
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,100
 82. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,713
 83. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,445
 84. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,953
 85. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  45
  Đọc:
  14,643
 86. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,846
 87. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  6,395
 88. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,613
 89. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,214
 90. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,743
 91. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,875
 92. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,412
 93. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,752
 94. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,679
 95. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,846
 96. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,076
 97. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,911
 98. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,122
 99. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,099
 100. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,137
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,609
 102. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  2,883
 103. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,321
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  5,280
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,087
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,813
 107. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,414
 108. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,354
 109. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,865
 110. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,237
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,080
 112. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,347
 113. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,925
 114. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,080

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...