FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời ↓ Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,953
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  12,038
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,222
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,884
 5. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,445
 6. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,966
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,867
 8. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,777
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,653
 10. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,820
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,581
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,301
 13. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,735
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,054
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,177
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,482
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  1,855
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,054
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,268
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,748
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,355
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,799
 23. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,547
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,737
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,807
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,209
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,552
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,837
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,383
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,893
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,436
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,692
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,264
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,224
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,578
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,912
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,304
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,964
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,677
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,997
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,131
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,415
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,010
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,778
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,817
 46. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,485
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,100
 48. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,713
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,891
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  857
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,231
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,922
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,180
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,142
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,765
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,754
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,966
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,662
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,455
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,923
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,511
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,407
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,830
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,000
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,882
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,189
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,352
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,176
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,095
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,921
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,808
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,073
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,868
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,116
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,684
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,187
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,336
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,268
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,488
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,480
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,269
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,986
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,193
 84. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,016
 85. Mr.Yama
  Trả lời:
  209
  Đọc:
  31,354
 86. Mr.Yama
  Trả lời:
  185
  Đọc:
  34,483
 87. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  183
  Đọc:
  27,623
 88. Smile シ
  Trả lời:
  169
  Đọc:
  32,144
 89. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  168
  Đọc:
  29,784
 90. Smile シ
  Trả lời:
  156
  Đọc:
  32,162
 91. Sin-chan
  Trả lời:
  155
  Đọc:
  31,763
 92. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  151
  Đọc:
  24,318
 93. Mr.Yama
  Trả lời:
  140
  Đọc:
  24,214
 94. Yao
  Trả lời:
  133
  Đọc:
  27,805
 95. Agent 47
  Trả lời:
  129
  Đọc:
  21,636
 96. Smile シ
  Trả lời:
  127
  Đọc:
  29,052
 97. The End
  Trả lời:
  121
  Đọc:
  24,808
 98. Yao
  Trả lời:
  119
  Đọc:
  20,548
 99. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  118
  Đọc:
  22,550
 100. vuvu2011
  Trả lời:
  109
  Đọc:
  19,336
 101. Mr.Yama
  Trả lời:
  108
  Đọc:
  20,577
 102. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  103
  Đọc:
  19,292
 103. Mr.Yama
  Trả lời:
  103
  Đọc:
  18,361
 104. Smile シ
  Trả lời:
  103
  Đọc:
  21,404
 105. fairytailvp
  Trả lời:
  102
  Đọc:
  18,889
 106. Mr. Huy
  Trả lời:
  100
  Đọc:
  21,353
 107. Hatalanio
  Trả lời:
  97
  Đọc:
  18,200
 108. Mr.Yama
  Trả lời:
  95
  Đọc:
  21,076
 109. Mr.Yama
  Trả lời:
  94
  Đọc:
  17,551
 110. namthiennhan
  Trả lời:
  94
  Đọc:
  21,603
 111. Sát Quỷ
  Trả lời:
  90
  Đọc:
  20,779
 112. Vũ Minh
  Trả lời:
  89
  Đọc:
  19,317
 113. Mr. Huy
  Trả lời:
  89
  Đọc:
  23,677
 114. namthiennhan
  Trả lời:
  87
  Đọc:
  18,812

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...