Youtube tên là TigauBoi's Recent Activity

  1. Youtube tên là TigauBoi đã thích bài viết của Sát Quỷ trong chủ đề One Piece Chapter 1061 - Future Island Egghead.

    Sai tinh thần và đi ngược lại với tính cách mà Oda phát triển cho Usopp từ đầu truyện tới bây giờ. OP là truyện tranh dành cho lứa tuổi...

    23/9/22 lúc 10:05
  2. Youtube tên là TigauBoi đã trả lời vào chủ đề One Piece Chapter 1061 - Future Island Egghead.

    Sao Usopp k chơi súng thật nhỉ?

    22/9/22 lúc 20:05