gcwg's Recent Activity

  1. gcwg đã trả lời vào chủ đề One Piece Chapter 1016 - "Ta Là O-Tama Đây!!".

    - Đương nhiên là mình viết. - Nếu bvk là thể hiện ý chí thì đó lại là thứ có thể chủ động để rèn luyện cho mạnh mẽ lên mất rồi. - Nếu bvk...

    13/6/21 lúc 09:44
  2. gcwg đã trả lời vào chủ đề One Piece Chapter 1016 - "Ta Là O-Tama Đây!!".

    Đoạn cuối kaido dùng bá vương khí để bọc lấy vũ khí và ảnh cuối mô tả quang cảnh bá vương khí đối chiến ở cấp độ tương đương khi luffy đối...

    12/6/21