Kakashi Hatake's Recent Activity

  1. Kakashi Hatake đã trả lời vào chủ đề One Piece Chapter 1034 - Sanji VS. Queen.

    Bgio chẳng vậy số 3 chốt sớm hơn là đúng xong về Zổ quay về Kid ,Law và Luf

    2/12/21 lúc 12:23