VIZARD KNIGHT's Recent Activity

 1. VIZARD KNIGHT đã trả lời vào chủ đề One Piece Chapter 1069 - Everything Exist For A Reason.

  Chương 1069: Mọi sự tồn tại đều có lý do của nó. Trang bìa tiếp tục là phần truyện về Germa 66 và lần này thì về quá khứ của nhóm khoa học...

  7/12/22 lúc 14:03
 2. VIZARD KNIGHT đã đăng chủ đề mới.

  One Piece Chapter 1069 - Everything Exist For A Reason

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]

  Diễn đàn: ONE PIECE

  7/12/22 lúc 13:59
 3. VIZARD KNIGHT đã trả lời vào chủ đề [Spoiler] One Piece Chapter 1069.

  Chương 1069: Mọi sự tồn tại đều có lý do của nó. Trang bìa tiếp tục là phần truyện về Germa 66 và lần này thì về quá khứ của nhóm khoa học...

  7/12/22 lúc 09:24
 4. VIZARD KNIGHT đã đăng chủ đề mới.

  [Spoiler] One Piece Chapter 1069

  Chương 1069: Mọi sự tồn tại đều có lý do của nó.Trang bìa tiếp tục là phần truyện về Germa 66 và lần này thì về quá khứ của nhóm khoa học...

  Diễn đàn: Thảo Luận One Piece

  6/12/22 lúc 07:01