FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,232
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  44,047
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  807
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  910
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,267
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,108
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  806
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  921
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,355
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,296
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  3,067
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,166
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,693
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,550
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,964
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,232
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,386
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,922
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,584
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,354
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  4,096
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,321
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,167
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,932
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,420
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,508
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,719
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,087
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,379
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,457
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,908
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,092
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,864
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,296
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,902
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,210
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,421
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,828
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,166
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,480
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,326
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,820
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,884
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,418
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  15,270
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  14,253
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,672
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,507
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  13,007
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,667
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,810
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,440
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,326
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,257
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,215
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,557
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,218
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,923
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,099
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,389
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,196
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,454
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,928
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,275
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,471
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,580
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,531
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,658
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,440
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,756
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,580
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,836
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  7,442
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,275
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,719
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,265
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,515
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,869
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  7,119
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  8,122
 80. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  7,312
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,424
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,640
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,092
 84. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,794
 85. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  7,100
 86. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,364
 87. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  10,018
 88. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,126
 89. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,147
 90. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,108
 91. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  12,624
 92. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,921
 93. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,542
 94. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  9,133
 95. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,573
 96. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,052
 97. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,807
 98. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  17,352
 99. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  15,480
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  7,173
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  5,542
 102. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  4,106
 103. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,502
 104. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,297
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  3,181
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,075
 107. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  3,191
 108. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  4,286
 109. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,362
 110. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,497
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  3,401
 112. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,547
 113. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,348
 114. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,701
 115. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  3,033
 116. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  3,267
 117. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,817
 118. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  6,374
 119. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,742
 120. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  3,130
 121. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,749
 122. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,826
 123. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  2,145
 124. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,671
 125. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,519
 126. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,927
 127. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  12,370
 128. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,646
 129. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  18,364

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...