FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,228
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,190
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,242
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,397
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,772
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,056
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,447
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,982
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,369
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,139
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,720
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,238
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,700
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  5,808
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,168
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,634
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  3,991
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,796
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,204
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,199
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,314
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,592
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,297
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,030
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,971
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,043
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,991
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,436
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,029
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,956
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,724
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,749
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,160
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,815
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,553
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,673
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,936
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,678
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,972
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,520
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,852
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,026
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,202
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,133
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,215
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,948
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,325
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,120
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,344
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,596
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,854
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,237
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,865
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,114
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,422
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,632
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,560
 57. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,681
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,083
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,137
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,634
 61. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,430
 62. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,670
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,905
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,576
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,644
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,654
 67. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,569
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,727
 69. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,265
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,815
 71. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,585
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,838
 73. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,489
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  10,837
 75. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  15,950
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,509
 77. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  5,983
 78. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,416
 79. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,346
 80. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,021
 81. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,648
 82. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,527
 83. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,082
 84. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,511
 85. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,316
 86. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,507
 87. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,821
 88. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,658
 89. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  2,901
 90. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  1,954
 91. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  2,831
 92. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,350
 93. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  2,653
 94. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,028
 95. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  4,617
 96. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  3,652
 97. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,584
 98. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,226
 99. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,016
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,755
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  2,949
 102. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  15,773
 103. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  14,945
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,680
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  10,737
 106. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  17,108

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...