FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,231
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  43,706
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  551
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  741
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,165
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,106
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  2,168
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,538
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,490
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,349
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,809
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,103
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,261
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,779
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,416
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,251
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  3,992
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,189
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,042
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,841
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,296
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,355
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,604
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,971
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,260
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,358
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,776
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,994
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,769
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,206
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,820
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,109
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,340
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,693
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,067
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,389
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,248
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,705
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,791
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,241
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  15,162
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  14,108
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,553
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,423
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,863
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,564
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,747
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,360
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,249
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,164
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,123
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,474
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,145
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,860
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,025
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,303
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,105
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,357
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,863
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,205
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,380
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,508
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,447
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,583
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,351
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,684
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,483
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,725
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  7,284
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,197
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,643
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,190
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,440
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,774
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  7,041
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  8,029
 76. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  7,203
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,337
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,548
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,001
 80. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,717
 81. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  7,019
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,277
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,936
 84. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,030
 85. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,019
 86. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,996
 87. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  12,454
 88. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,805
 89. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,436
 90. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  9,017
 91. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,447
 92. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,958
 93. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,633
 94. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  17,122
 95. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  15,374
 96. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  7,019
 97. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  5,384
 98. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,994
 99. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,435
 100. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,172
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  3,049
 102. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,902
 103. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  3,089
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  4,139
 105. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,229
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,372
 107. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  3,285
 108. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,443
 109. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,283
 110. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,561
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,930
 112. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  3,166
 113. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,679
 114. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  6,087
 115. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,565
 116. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  3,053
 117. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,646
 118. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,701
 119. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  2,071
 120. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,537
 121. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,406
 122. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,769
 123. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  12,235
 124. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,510
 125. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  18,197

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...