FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,883
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  262
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,067
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  1,708
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,806
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,151
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,635
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,651
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,652
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,143
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,497
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,789
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,903
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,336
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,628
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,401
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,892
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,473
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,865
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,020
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,377
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,796
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,150
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  8,972
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,401
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,446
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,647
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,840
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,601
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,234
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,162
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,304
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,193
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,555
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,155
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,074
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,899
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,891
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,287
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,943
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,652
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,791
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,051
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,842
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,095
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,661
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,979
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,163
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,316
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,250
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,332
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,101
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,473
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,247
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,458
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,840
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,965
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,396
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,990
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,241
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,555
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,777
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,727
 64. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,919
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,177
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,284
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,762
 68. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,531
 69. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,801
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,001
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,712
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,786
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,793
 74. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,709
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  11,999
 76. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,446
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,024
 78. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,747
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,072
 80. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,684
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,179
 82. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,368
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,818
 84. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  6,337
 85. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,789
 86. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,575
 87. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,190
 88. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,844
 89. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,711
 90. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,360
 91. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,715
 92. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,626
 93. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,794
 94. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,041
 95. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,869
 96. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,090
 97. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,077
 98. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,095
 99. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,574
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  2,846
 101. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,273
 102. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  5,180
 103. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,022
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,780
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,382
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,292
 107. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,848
 108. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,187
 109. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,032
 110. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,286
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,882
 112. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,032
 113. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  17,551

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...