FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,235
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  46,148
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  421
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  314
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,189
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  191
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  414
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  532
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  264
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,855
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,440
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,064
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,295
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,065
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,280
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,513
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  711
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,256
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,468
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,592
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,076
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,342
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,043
 23. Noo Panda
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,413
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,661
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,485
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,761
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,599
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  1,687
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  1,698
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,772
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,592
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,882
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,691
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,398
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,549
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,065
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,031
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,014
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,868
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,416
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,265
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,712
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,816
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,964
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,870
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,373
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,970
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  4,821
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,972
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,890
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,508
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  7,014
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,315
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,478
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,966
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,191
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,067
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  7,743
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,680
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  7,605
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,939
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,574
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,808
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,021
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,407
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,816
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  5,082
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,947
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,405
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  9,552
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  12,097
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  15,857
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  15,173
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,235
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,055
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  13,931
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  7,369
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,214
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,937
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,820
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,756
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,851
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,023
 84. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,705
 85. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,379
 86. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,683
 87. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,922
 88. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,770
 89. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,985
 90. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,400
 91. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,766
 92. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,987
 93. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,083
 94. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,119
 95. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,263
 96. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,954
 97. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,314
 98. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,200
 99. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,376
 100. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  8,770
 101. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,817
 102. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  7,305
 103. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,949
 104. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,133
 105. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  8,516
 106. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  7,762
 107. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  8,746
 108. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,100
 109. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,937
 110. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  5,392
 111. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,738
 112. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  7,407
 113. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  7,664
 114. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,945
 115. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  10,637
 116. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,622
 117. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,727
 118. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,718
 119. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  14,012
 120. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,608
 121. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  11,260
 122. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  10,032
 123. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,396
 124. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,658
 125. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  13,151
 126. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  18,871
 127. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  16,333
 128. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  8,496
 129. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  6,855
 130. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  5,054
 131. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  3,041
 132. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  4,136
 133. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  4,173
 134. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  5,376
 135. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  4,179
 136. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  5,761
 137. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  5,622
 138. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  4,513
 139. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  4,517
 140. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  4,430
 141. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,927
 142. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  4,922
 143. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  4,105
 144. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  4,237
 145. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  4,948
 146. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  8,717
 147. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  6,456
 148. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  4,100
 149. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  3,631
 150. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  5,128
 151. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  2,659
 152. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  4,888
 153. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  17,746
 154. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  17,623
 155. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  13,424
 156. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  13,048
 157. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  20,231

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...