FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,232
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  44,000
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  83
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  878
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,241
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,089
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  795
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  910
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,338
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,274
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  2,956
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,100
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,678
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,537
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,949
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,224
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,372
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,902
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,551
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,341
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  4,087
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,307
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,156
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,924
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,402
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,487
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,706
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,072
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,363
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,440
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,892
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,075
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,853
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,283
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,886
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,196
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,409
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,817
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,145
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,463
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,314
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,809
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,873
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,394
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  15,251
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  14,234
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,658
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,498
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,987
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,660
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,797
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,425
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,317
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,247
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,204
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,548
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,209
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,917
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,083
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,381
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,184
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,440
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,920
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,265
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,460
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,574
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,519
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,652
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,426
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,741
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,570
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,826
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  7,407
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,266
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,711
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,255
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,508
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,853
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  7,105
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  8,111
 80. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  7,302
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,418
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,631
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,082
 84. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,788
 85. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  7,088
 86. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,352
 87. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  10,007
 88. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,114
 89. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,138
 90. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,098
 91. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  12,594
 92. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,905
 93. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,528
 94. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  9,117
 95. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,554
 96. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,046
 97. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,779
 98. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  17,326
 99. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  15,467
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  7,152
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  5,518
 102. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  4,083
 103. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,496
 104. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,273
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  3,165
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,054
 107. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  3,179
 108. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  4,272
 109. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,347
 110. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,488
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  3,381
 112. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,534
 113. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,342
 114. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,678
 115. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  3,017
 116. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  3,252
 117. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,804
 118. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  6,343
 119. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,725
 120. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  3,120
 121. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,724
 122. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,803
 123. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  2,139
 124. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,656
 125. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,507
 126. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,908
 127. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  12,358
 128. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,632
 129. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  18,346

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...