FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,239
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  47,383
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,159
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  890
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  980
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  431
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  966
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  788
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  367
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  262
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  291
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,240
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  863
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  263
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,008
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  721
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,014
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,036
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  824
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,501
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,873
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,656
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,722
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,572
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,844
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,976
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,248
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,678
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,874
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,154
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,630
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,778
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,342
 33. Noo Panda
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,773
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,070
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,011
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,294
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,911
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  2,011
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  2,075
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,066
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,906
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,411
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,072
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,697
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,945
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,436
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,351
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,376
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,201
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,742
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,604
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,048
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,129
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,336
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,207
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,750
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,283
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  5,214
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,257
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,256
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,826
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  7,377
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,825
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,957
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,434
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,571
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,479
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,164
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,002
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  7,975
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,275
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,978
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,087
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,344
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,708
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,147
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  5,400
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,301
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,718
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  9,890
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  12,444
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  16,139
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  15,616
 84. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,611
 85. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,329
 86. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,491
 87. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  7,734
 88. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,486
 89. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,199
 90. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,126
 91. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,061
 92. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,129
 93. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,281
 94. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,967
 95. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,635
 96. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,976
 97. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,203
 98. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,039
 99. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  7,277
 100. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,676
 101. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,044
 102. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,289
 103. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,330
 104. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,418
 105. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,584
 106. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,322
 107. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,639
 108. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,537
 109. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,659
 110. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  9,518
 111. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,122
 112. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  7,638
 113. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  7,263
 114. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,474
 115. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  8,871
 116. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,118
 117. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  9,070
 118. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,500
 119. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,219
 120. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  5,797
 121. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,065
 122. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  7,742
 123. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  8,028
 124. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,244
 125. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  11,588
 126. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,939
 127. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,109
 128. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  11,067
 129. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  14,699
 130. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,977
 131. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  11,703
 132. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  10,486
 133. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  11,845
 134. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,042
 135. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  13,986
 136. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  19,900
 137. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  16,902
 138. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  9,426
 139. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  7,862
 140. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  5,712
 141. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  3,450
 142. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  4,776
 143. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  4,872
 144. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  6,298
 145. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  4,804
 146. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  6,710
 147. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  6,537
 148. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  5,176
 149. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  5,216
 150. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  5,038
 151. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  3,459
 152. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  5,720
 153. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  4,767
 154. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  4,827
 155. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  5,835
 156. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  10,341
 157. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  7,744
 158. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  4,689
 159. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  4,211
 160. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  5,972
 161. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  2,964
 162. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  5,699
 163. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  18,546
 164. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  18,661
 165. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  14,138
 166. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  13,966
 167. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  21,499

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...