FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,954
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,898
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  858
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,231
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  1,855
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,922
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,181
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,143
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,765
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,754
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,209
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,552
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,837
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,966
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,383
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,662
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,456
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,923
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,511
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,893
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,054
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,407
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,830
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,177
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,000
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,436
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,482
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,692
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,882
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,653
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,264
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,189
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,352
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,224
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,578
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,176
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,095
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,921
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,912
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,304
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,964
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,677
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,808
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,073
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,868
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,116
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,684
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,997
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,187
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,336
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,268
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,355
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,131
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,488
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,270
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,480
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,884
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,986
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,415
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,010
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,268
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,581
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,799
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,748
 65. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,966
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,193
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,301
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,778
 69. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,547
 70. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,820
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,016
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,737
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,807
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,817
 75. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,735
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  12,038
 77. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,485
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,054
 79. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,777
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,100
 81. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,713
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,223
 83. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,445
 84. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,867
 85. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  6,395
 86. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,846
 87. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,613
 88. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,214
 89. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,875
 90. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,743
 91. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,412
 92. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,752
 93. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,679
 94. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,846
 95. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,076
 96. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,912
 97. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,122
 98. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,099
 99. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,137
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,609
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  2,883
 102. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,321
 103. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  5,281
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,087
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,813
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,414
 107. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,354
 108. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,865
 109. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,238
 110. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,080
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,347
 112. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,925
 113. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,081
 114. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  17,629

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...