FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,230
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  43,328
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,494
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,224
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,671
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,587
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,064
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,558
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,151
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,129
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  3,790
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,069
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,882
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,729
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,125
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,160
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,450
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,839
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,119
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,237
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,638
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,871
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,642
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,094
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,698
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,015
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,242
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,573
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,987
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,295
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,144
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,599
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,672
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,993
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  15,063
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,896
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,432
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,330
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,652
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,434
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,677
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,270
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,185
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,072
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,040
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,413
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,058
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,784
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,925
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,204
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,001
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,258
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,797
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,140
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,304
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,433
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,375
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,473
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,264
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,603
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,389
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,611
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  7,103
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,109
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,534
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,110
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,366
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,692
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,919
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,927
 70. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  7,097
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,279
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,459
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,899
 74. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,644
 75. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,937
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,181
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,864
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,938
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,934
 80. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,875
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  12,288
 82. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,670
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,279
 84. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,919
 85. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,301
 86. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,875
 87. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,449
 88. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,850
 89. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  15,189
 90. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  6,781
 91. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  5,149
 92. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,838
 93. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,354
 94. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,042
 95. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,928
 96. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,705
 97. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,957
 98. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,973
 99. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,080
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,261
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  3,171
 102. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,340
 103. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,218
 104. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,430
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,815
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  3,073
 107. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,551
 108. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  5,812
 109. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,390
 110. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,974
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,565
 112. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,579
 113. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,953
 114. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,422
 115. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,288
 116. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,603
 117. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  12,120
 118. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,366
 119. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  17,991

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...