FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,989
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,378
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  955
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,309
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  2,487
 6. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,294
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,347
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,289
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,819
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,794
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,231
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,573
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,858
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,984
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,398
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,673
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,475
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,930
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,518
 20. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,899
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,064
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,419
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,841
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,183
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,008
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,443
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,497
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,706
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,894
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,667
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,276
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,196
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,370
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,240
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,588
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,182
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,101
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,933
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,917
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,314
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,970
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,680
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,815
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,085
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,874
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,124
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,690
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,005
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,192
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,343
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,275
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,363
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,139
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,496
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,278
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,488
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,898
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,992
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,420
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,014
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,274
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,589
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,804
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,755
 65. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,973
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,198
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,306
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,790
 69. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,553
 70. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,830
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,029
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,743
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,815
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,824
 75. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,740
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  12,053
 77. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,494
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,068
 79. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,785
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,112
 81. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,717
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,236
 83. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,462
 84. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,878
 85. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  6,415
 86. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  4,864
 87. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,624
 88. fairytailvp
  Trả lời:
  8
  Đọc:
  2,222
 89. fairytailvp
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  2,886
 90. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,755
 91. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,426
 92. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,764
 93. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,703
 94. Noo Panda
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,863
 95. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  3,087
 96. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,928
 97. Noo Panda
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  3,137
 98. Noo Panda
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,105
 99. Noo Panda
  Trả lời:
  20
  Đọc:
  3,150
 100. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  15
  Đọc:
  2,619
 101. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  19
  Đọc:
  2,896
 102. Noo Panda
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,338
 103. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  56
  Đọc:
  5,305
 104. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  33
  Đọc:
  4,109
 105. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  18
  Đọc:
  2,825
 106. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  14
  Đọc:
  2,421
 107. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  26
  Đọc:
  3,370
 108. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  1,871
 109. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  21
  Đọc:
  3,248
 110. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  23
  Đọc:
  16,092
 111. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  24
  Đọc:
  15,362
 112. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,934
 113. NSA|Kimmy-chan
  Trả lời:
  22
  Đọc:
  11,099
 114. Noo Panda
  Trả lời:
  57
  Đọc:
  17,645

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...