FAIRY TAIL

 1. Thảo Luận Hội Pháp Sư

  Cùng nhau lập hội và thảo luận Hội Đuôi Tiên nào. Ảnh đẹp, spoiler mới, bàn luận về nhân vật mà Bạn thích tại đây nhé.
  Thảo luận:
  341
  Bài viết:
  9,229
  RSS
 2. Fairy Tail Zero

  Các chương tiền truyện Fairy Tail Zero của Fairy Tail. Chap mới thì đọc ngoài box, còn chap cũ vô đây đọc.
  Thảo luận:
  14
  Bài viết:
  254
  RSS
 3. Fairy Tail Gaiden

  Ngoại truyện FT. Fairy Tail Gaiden: Kengami no Sōryū + Fairy Tail Gaiden: Lord Knight
  Thảo luận:
  54
  Bài viết:
  79
  RSS
 4. Wiki - Fairy Tail

  Thảo luận:
  68
  Bài viết:
  2,278
  RSS
Báo Lỗi Cho Quản Lý: fairytailvp, Mr.Yama, Sin-chan
Sort by:
Tiêu đề ↑
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  14,867
 2. Yao
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  16,445
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  11,223
 4. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,713
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,100
 6. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  8,777
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  10,054
 8. Yao
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,485
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  12
  Đọc:
  12,038
 10. Yao
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  9,735
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,817
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  8,807
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  9,737
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,016
 15. Yao
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  6,820
 16. Yao
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,547
 17. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,778
 18. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  4,301
 19. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,193
 20. Yao
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  6,966
 21. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  7,748
 22. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  6,799
 23. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  7,581
 24. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,268
 25. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,010
 26. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,415
 27. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,986
 28. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  6,884
 29. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,480
 30. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,270
 31. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,488
 32. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,131
 33. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,355
 34. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,268
 35. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,336
 36. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,187
 37. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,997
 38. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,684
 39. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,116
 40. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,868
 41. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,073
 42. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,808
 43. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,677
 44. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,964
 45. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,304
 46. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,912
 47. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,921
 48. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,095
 49. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,176
 50. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  3,578
 51. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,224
 52. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,352
 53. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,189
 54. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,264
 55. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  13,653
 56. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  14,882
 57. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  10,692
 58. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  8,482
 59. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  8,436
 60. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,000
 61. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  4,177
 62. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,830
 63. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,407
 64. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  6,054
 65. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,893
 66. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,511
 67. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,923
 68. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,456
 69. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,662
 70. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  6,383
 71. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,966
 72. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,837
 73. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,552
 74. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  5,209
 75. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,754
 76. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,765
 77. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,143
 78. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  3,181
 79. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,922
 80. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  1,855
 81. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,231
 82. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  858
 83. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,898
 84. Yukari Yakumo
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  42,954
 85. kyo-sama
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  24,063
 86. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  16,098
 87. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,845
 88. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  12,307
 89. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,804
 90. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,120
 91. MB
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  5,917
 92. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,828
 93. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,177
 94. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,543
 95. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,091
 96. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,467
 97. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,565
 98. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,724
 99. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,194
 100. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,882
 101. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,935
 102. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,115
 103. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,956
 104. MB
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,168
 105. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,915
 106. kyo-sama
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  9,735
 107. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,641
 108. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,761
 109. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,847
 110. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11,018
 111. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,203
 112. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,074
 113. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  9,661
 114. kyo-sama
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  10,001

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...