Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi baby_bird

 1. Lelouch-sama
  Lelouch-sama
  Toàn không
  Toàn nghĩa là xoay, quay (như Rasengan = Loa Toàn Hoàn)
  Không là không trung, hư không


  Senkuu hay Senkū đều được
  13/12/14
 2. baby_bird
  baby_bird
  Spear head và bullet fool là tên gọi vui giữa 2 người... Có ý tưởng nào hay hay ko? :D
  16/12/14
 3. Lelouch-sama
  Lelouch-sama
  Là sao? Đặt tên tiếng Việt ấy hả? Cái này là truyện gì?
  16/12/14
 4. baby_bird
  baby_bird
  17/12/14
 5. Lelouch-sama
  Lelouch-sama
  Cái bullet fool hình như là từ này: 弾バカ (Tama Baka)
  Trong đó Tama là Đạn, còn Baka thì là từ để mắng trong tiếng Nhật đó. Cứ dịch là viên đạn ngu ngốc hay đại loại vậy thôi.

  http://worldtrigger.wikia.com/wiki/Kōhei_Izumi/Misc.
  17/12/14
 6. Lelouch-sama
  Lelouch-sama
  Cái Spear Head cũng giống vậy, thay vì chữ đạn + baka thì là chữ thương + baka: 槍バカ (Yari Baka)
  17/12/14
 7. baby_bird
  baby_bird
  Thím có cái từ điển nào mà trans từ việt sang hán ko nhỉ?
  Kiểu như mưa là vũ, gió là phong....
  20/12/14
 8. baby_bird
  baby_bird
  ?? :D
  23/12/14
 9. Lelouch-sama
  Lelouch-sama
  Không có, chỉ có từ điển tra hán việt sang thuần việt:
  http://hanviet.org
  23/12/14