Final Fantasy XIII (Eng) 2015-01-25

Thể loại: RPG, Action

 1. Yukari Yakumo
  Pass Giải Nén:
  endless4share
  Size: 27.79 Gb
  Cấu hình tối thiểu:
  Processor: 2 GHz Dual Core CPU
  Memory: 1500 MB RAM
  Graphics: VRAM 512 MB or later
  DirectX: Version 9.0c
  Harddrive: 30 Gb available space
  Sound card: copatible with Direct X 9.0c


  Download

  27.79 Gb

  Phần 1: Nội dung giải cứu serah - em gái Lightning khỏi bị hoá thành pha lê
  Cách khắc phục khi không vào được game :

  Delete folder 3DMGAME và file setup xml ( nếu có) và chạy hết các file cần thiết trong _commonRedist.
  Nếu vẫn không được thì vào folder sau: alba_data\prog\win\bin và chạy thử file ffxiii2img.exe trong đó.
  Nếu có vấn đề khác thì kiểm tra lại cấu hình[


  Trailer