Resources from MB

 1. MB

  Style Permissions 1.0.3

  Cho phép nhóm / cá nhân có thể chọn 1 skin giao diện
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  21/11/13
 2. MB

  Auto Link Titles 1.0.9

  Tự động lấy và hiện tiêu đề của link khi đăng vào bài.
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  2
  Updated:
  21/11/13
 3. MB

  Admin CP Login Enhanced 1.1.0

  Thay đổi giao diện của Admin CP nhìn đẹp bá đạo
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  21/11/13
 4. MB

  Login As User by Liam W 1.2.0

  Đăng nhập như bất cứ ai trên diễn đàn, vì bất kỳ lý do nào...
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  21/11/13
 5. MB

  [Iversia] Identicon 1.1.2

  Thay thế avatar mặc định của XenForo với Identicons của Gravatar
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  2
  Updated:
  21/11/13
 6. MB
  15.00 USD

  User Smilies 1.0.7

  Cho phép người dùng sử dụng hình ảnh bên ngoài để làm biểu tượng vui
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  21/11/13
 7. MB
  25.00 USD

  Brivium - Credits Integrate User Upgrades 1.0.0

  add-on phụ, xác định sự kiện để tích hợp đầy đủ cho mod Credits (Premium).
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  17/11/13
 8. MB

  [bd] Avatar As Attachment 1.2

  Thay Avatar ảnh đại diện từ file đính kèm lên trong topic
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  17/11/13
 9. MB

  Title Control 1.3

  Kiểm soát tiêu đề cho bài viết với giới hạn: độ dài, lọc ký tự...
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  17/11/13
 10. MB

  Thread Title in First Post 1.0.1

  Chuyển tên chủ đề cho bài đầu tiên của thread
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  17/11/13
 11. MB

  Promotion End Dates by Waindigo 1.0

  Thêm tính năng kết thúc cho ngày để áp dụng cho các chương trình khuyến mãi bằng tay
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  17/11/13
 12. MB

  Ban by Hostname 1.0.1

  Ban máy chủ khi đăng ký trên forum của bạn
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  13/11/13
 13. MB

  [RM] Page separator 1.0

  Tách giới thiệu tài nguyên trong các trang khác nhau
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  13/11/13
 14. MB

  Post Count Rebuilders 1.0.1

  Xây dựng lại lượt đếm, lượt xem của bài viết
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  12/11/13
 15. MB

  s9e Media BBCodes pack 20131108

  Đóng gói các BBCode sử dụng thẻ media
  3/5, 1 phiếu
  Lượt download:
  5
  Updated:
  12/11/13
 16. MB

  Resource Manager 1.1 - Permissions

  Mẹo nhỏ để cấp quyền cho thành viên bình thường và cao cấp.
  5/5, 1 phiếu
  Updated:
  22/10/13
 17. MB

  Cách convert vbulletin sang xenforo | vbb 4 > xenforo

  chuyển dữ liệu diễn đàn từ vbb sang xen
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  19/10/13
 18. MB

  Thêm nút button cho Like, Reply, Edit, Report...

  sửa lại phần like, reply nhìn cho nổi bật
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  19/10/13
 19. MB

  Hiện / Ẩn mờ chữ ký cho xenforo

  làm mờ chữ ký bài viết để nổi bật nội dung bài viết
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  19/10/13