XenForo

Tổng hợp tất cả mọi thứ về Xenforo: Add-ons, Styles, Tips and Guides...

Đánh Giá Cao

 1. Resource Manager 1.1 - Permissions MB
  Mẹo nhỏ để cấp quyền cho thành viên bình thường và cao cấp.
 2. Style Permissions MB
  Cho phép nhóm / cá nhân có thể chọn 1 skin giao diện
 3. Auto Link Titles MB
  Tự động lấy và hiện tiêu đề của link khi đăng vào bài.
 4. Admin CP Login Enhanced MB
  Thay đổi giao diện của Admin CP nhìn đẹp bá đạo
 5. Login As User by Liam W MB
  Đăng nhập như bất cứ ai trên diễn đàn, vì bất kỳ lý do nào...
 1. Mục tài nguyên này sẽ hiện tất cả bài của cả các thư mục con trong nó.
 2. MB

  Style Permissions 1.0.3

  Cho phép nhóm / cá nhân có thể chọn 1 skin giao diện
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  21/11/13
 3. MB

  Auto Link Titles 1.0.9

  Tự động lấy và hiện tiêu đề của link khi đăng vào bài.
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  2
  Updated:
  21/11/13
 4. MB

  Admin CP Login Enhanced 1.1.0

  Thay đổi giao diện của Admin CP nhìn đẹp bá đạo
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  21/11/13
 5. MB

  Login As User by Liam W 1.2.0

  Đăng nhập như bất cứ ai trên diễn đàn, vì bất kỳ lý do nào...
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  21/11/13
 6. MB

  [Iversia] Identicon 1.1.2

  Thay thế avatar mặc định của XenForo với Identicons của Gravatar
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  2
  Updated:
  21/11/13
 7. MB
  15.00 USD

  User Smilies 1.0.7

  Cho phép người dùng sử dụng hình ảnh bên ngoài để làm biểu tượng vui
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  21/11/13
 8. MB
  25.00 USD

  Brivium - Credits Integrate User Upgrades 1.0.0

  add-on phụ, xác định sự kiện để tích hợp đầy đủ cho mod Credits (Premium).
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  17/11/13
 9. MB

  [bd] Avatar As Attachment 1.2

  Thay Avatar ảnh đại diện từ file đính kèm lên trong topic
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  17/11/13
 10. MB

  Title Control 1.3

  Kiểm soát tiêu đề cho bài viết với giới hạn: độ dài, lọc ký tự...
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  17/11/13
 11. MB

  Thread Title in First Post 1.0.1

  Chuyển tên chủ đề cho bài đầu tiên của thread
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  17/11/13
 12. MB

  Promotion End Dates by Waindigo 1.0

  Thêm tính năng kết thúc cho ngày để áp dụng cho các chương trình khuyến mãi bằng tay
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  17/11/13
 13. MB

  Ban by Hostname 1.0.1

  Ban máy chủ khi đăng ký trên forum của bạn
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  0
  Updated:
  13/11/13
 14. MB

  [RM] Page separator 1.0

  Tách giới thiệu tài nguyên trong các trang khác nhau
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  13/11/13
 15. MB

  Post Count Rebuilders 1.0.1

  Xây dựng lại lượt đếm, lượt xem của bài viết
  0/5, 0 phiếu
  Lượt download:
  1
  Updated:
  12/11/13
 16. MB

  s9e Media BBCodes pack 20131108

  Đóng gói các BBCode sử dụng thẻ media
  3/5, 1 phiếu
  Lượt download:
  5
  Updated:
  12/11/13
 17. MB

  Resource Manager 1.1 - Permissions

  Mẹo nhỏ để cấp quyền cho thành viên bình thường và cao cấp.
  5/5, 1 phiếu
  Updated:
  22/10/13
 18. MB

  Cách convert vbulletin sang xenforo | vbb 4 > xenforo

  chuyển dữ liệu diễn đàn từ vbb sang xen
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  19/10/13
 19. MB

  Thêm nút button cho Like, Reply, Edit, Report...

  sửa lại phần like, reply nhìn cho nổi bật
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  19/10/13
 20. MB

  Hiện / Ẩn mờ chữ ký cho xenforo

  làm mờ chữ ký bài viết để nổi bật nội dung bài viết
  0/5, 0 phiếu
  Updated:
  19/10/13