Resource Manager 1.1 - Permissions

Mẹo nhỏ để cấp quyền cho thành viên bình thường và cao cấp.

 1. MB
  Tương Thích Với Xenforo:
  • 1.2
  Hướng dẫn này có thể có ích cho một số bạn. Nếu bạn là một chuyên gia về XenForo bạn chắc chắn sẽ không cần đến nó, do đó, không cần phải lãng phí thời gian của bạn với bài viết này.

  Trường hợp:
  • Bạn đã có hai loại nhóm đã được tạo:...
  You do not have permission to view the full content of this resource.